Omdømme & positionering

I Harbinger arbejder vi for vores kunders omdømme. Vi løser de vigtige og rigtige udfordringer med kommunikation og arbejder for gensidigt givende relationer til alle interessenter, så autenticitet, legitimitet og troværdighed er på plads.

Det gode omdømme er en forsikring

Har du har opnået et godt omdømme, er du på mange måder i sikker havn. Det gode omdømme er summen af opfattelsen af dig og din virksomhed som god, sanddruelig og troværdig.

Et godt omdømme er derfor også en stødpude mod de første slag i en potentiel krise, fordi virksomheden starter med plus på kontoen - selv i en overkommunikeret verden, hvor et Facebook-opslag eller en artikel i et dagblad kan starte en strid modvind.

Et godt omdømme kræver sammenhæng på tværs af discipliner

Det gode omdømme skal man gøre sig fortjent til, og det kan blive ødelagt ganske hurtigt, hvis man ikke træder varsomt, bevidst og målrettet.

Vi ved rigtig meget om kommunikation og om, hvordan dine handlinger kan og vil blive opfattet. Vi kan hjælpe med en positioneringsplatform og bringe intern kommunikation, presserelationer, samfundsansvar og forretningsstrategi i balance, så det bidrager positivt til dit omdømme.

Vores andre kerneydelser

Hos Harbinger skaber vi strategiske og operationelle kommunikationsløsninger, der styrker virksomheders synlighed og omdømme på produkt-, forretnings- og samfundsniveau. Læs mere om, hvordan vi arbejder her: